Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 24-05-27 04:52:59

Hướng Dẫn Nhập GIFTCODE Gun2Mobi
Home > Tin Tức

Hướng Dẫn Nhập Code GunPow2 (Gun2Mobi)

Tip: làm sao để có Giftcode

event sự kiện Tại Fanpage https://www.facebook.com/gunpow2

2 Tham gia các event tại Nhóm https://www.facebook.com/groups/gun2mobi

Bước 1 : Đăng Nhập trang Chủ Game

Bước 2 Đăng Nhập Tài Khoản

Bước 3 : Chọn Nhập GIFTCODE

Bước 4 : Nhập Thông Tin GIFTCODE bạn có 

- Làm theo tường bước 1 -2 -3 để nhận giftcode Sau khi nhận thành công các bạn có thể truy cập Game để Nhận quà qua Thư

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play