Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 24-07-25 05:42:14

Hướng Dẫn Khôi Phục Mật Khẩu Bằng Mã Pin
Home > Tin Tức

Hướng dẫn Khôi phục tài khoản bằng mã pin 

  • chỉ áp dụng các tài khoản có gắn Mã Pin 
  • - bước 1 vào địa chỉ Quên Mật Khẩu
  • - bước 2: nhập tên tài khoản & mã Pin 
  • sau khi nhập đúng pin và tài khoản sẽ trả lại tk và mật khẩu trên màn hình hiển thị
  • GunPow2 chúc các bạn chơi game vui vẻ
Tải game trên App Store Tải game trên Google Play