Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 24-05-27 05:11:01

Hướng Dẫn Cập Nhật Mã Pin
Home > Tin Tức

 • Mã Pin là gì ?

 1. Mã pin là mã bảo vệ tài khoản tránh bị thu hồi trang bị , Pet , Bùa , Khôi phục mật khẩu, giao dịch tài khoản.

 • Cách Cài mã pin

 1. ​từ trình duyệt các bạn truy cập vào Đăng Nhập đăng nhập tài khoản hiện có

 1. Sau khi đăng nhập các bạn chọn -> Thông Tin Tài khoản
 2. Tiếp theo tiến hành  Cập nhật mã Pin -> Mã Pin Dạng Số tối thiếu 6 ký tự và tối đa 22 ký tự số
 • ​Thay đổi mã Pin

 1. ​Từ giao diện đăng nhập chọn Thay đổi mã Pin
 2. khi thay đổi mã pin tiêu tốn 5.000 Gcoin Nạp thẻ  Yêu cầu Nhớ mã pin cũ nhập chính xác là có thể đổi được mã pin mới
 • ​Quên Mã Pin

 1. ​Từ giao diện đăng nhập Chọn Thông Tin Tài khoản
 2. Các bạn chọn Xoá Mã Pin Sẽ tốn 10.000 Gcoin và 3 Ngày kiểm tra tranh trấp mỗi lần mở thông báo xuất hiện trong game khi mở mã pin
 3. Để Huỷ mã Pin Có thể Vào lại thông tin Tài khoản để huỷ bỏ lưu ý khi huỷ bỏ sẽ xoá thời gian xoá mã pinKHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ GCOIN

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play