Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 24-05-27 05:30:37

Hướng dẫn cài đặt File APK
Home > Tin Tức

Xạ thủ thân mến, xạ thủ có thể tải ngay file APK trên trang chủ. 

Pow xin hướng dẫn xạ thủ cài đặt file apk như sau:

Bước 1: Tải file APK trực tiếp từ trang chủ 

Bước 2: Tìm nơi file apk đã tải về trên điện thoại của xạ thủ

Bước 3: Nhấn vào file APK và bắt đầu cài đặt 

Xạ thủ hãy chấp nhận các yêu cầu cài đặt 

Bước 4: Hoàn tất quá trình cài đặt, sau khi cài đặt thành công xạ thủ sẽ cần tải bổ sung thêm 120mb dung lượng. 

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play