Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 22-11-29 06:59:06

Shop Acc Người Chơi

Note: Số VND mua Acc là số tiền nạp ví dụ nạp 100k ATM sẽ nhận 100k VND mua acc còn nạp thẻ sẽ trừ 15-20% phí nhà mạng

s2.-Long?Nè-
s2.-Long?Nè-
VIP: 8
ID: 7665
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 60
Lực Chiến: 1.333.200
300.000 COIN
ツế๛
ツế๛
VIP: 9
ID: 52596
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 62
Lực Chiến: 1.259.441
250.000 COIN
Hạ*Vy
Hạ*Vy
VIP: 15
ID: 883
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 110
Lực Chiến: 4.153.690
3.300.000 COIN
thanh_tuấn
thanh_tuấn
VIP: 9
ID: 36279
Vũ Khí: Vũ Khí Xà bông tắm
Level: 61
Lực Chiến: 930.926
400.000 COIN
devilehan
devilehan
VIP: 11
ID: 23026
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 65
Lực Chiến: 2.022.809
550.000 COIN
ץรᐯưกรץ
ץรᐯưกรץ
VIP: 7
ID: 68590
Vũ Khí: Vũ Khí Xà bông tắm
Level: 45
Lực Chiến: 812.674
62.674 COIN
Aristino
Aristino
VIP: 8
ID: 24026
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 49
Lực Chiến: 1.428.247
200.000 COIN
ᴴᴸᴹGunner
ᴴᴸᴹGunner
VIP: 8
ID: 97050
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 63
Lực Chiến: 1.088.395
200.000 COIN
ᴅế┇cнoắt
ᴅế┇cнoắt
VIP: 10
ID: 47808
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 72
Lực Chiến: 1.602.733
300.000 COIN
s5.ĐTThành
s5.ĐTThành
VIP: 9
ID: 83664
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 46
Lực Chiến: 1.195.714
300.000 COIN
༄Mây࿐
༄Mây࿐
VIP: 10
ID: 3357
Vũ Khí: Vũ Khí Sấm Sét
Level: 60
Lực Chiến: 1.555.048
300.000 COIN
廴ovely
廴ovely
VIP: 10
ID: 10270
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 63
Lực Chiến: 1.790.116
300.000 COIN
100k
100k
VIP: 10
ID: 1438
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 76
Lực Chiến: 1.713.824
150.000 COIN
MêngĐứcc
MêngĐứcc
VIP: 14
ID: 58617
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 72
Lực Chiến: 2.515.230
550.000 COIN
Tải game trên App Store Tải game trên Google Play