Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt Chât Việt
GunPow
GunPow 2

Server Time 23-10-01 07:59:27

Shop Acc Người Chơi

Note: Số VND mua Acc là số tiền nạp ví dụ nạp 100k ATM sẽ nhận 100k VND mua acc còn nạp thẻ sẽ trừ 15-20% phí nhà mạng

Kunnnnnn
Kunnnnnn
VIP: 12
ID: 17344
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 92
Lực Chiến: 2.089.080
170.000 COIN
Mon!
Mon!
VIP: 15
ID: 1526
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì(S)
Level: 110
Lực Chiến: 3.483.148
1.000.000 COIN
...Sơn...
...Sơn...
VIP: 15
ID: 4870
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 110
Lực Chiến: 5.026.883
1.500.000 COIN
Ban.acc
Ban.acc
VIP: 15
ID: 6204
Vũ Khí: Vũ Khí Thương Sấm Sét(S)
Level: 103
Lực Chiến: 6.651.570
4.000.000 COIN
>>.<<
>>.<<
VIP: 10
ID: 2702
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 65
Lực Chiến: 2.042.736
220.000 COIN
BùɳNɠủ
BùɳNɠủ
VIP: 9
ID: 16616
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 51
Lực Chiến: 1.539.248
110.000 COIN
ᴴᴸᴹ.Sun
ᴴᴸᴹ.Sun
VIP: 9
ID: 91172
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 53
Lực Chiến: 1.067.035
300.000 COIN
༺ᎮᎧᏇ༻
༺ᎮᎧᏇ༻
VIP: 9
ID: 22637
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 74
Lực Chiến: 2.221.737
300.000 COIN
ლ¡ռɦɕà..
ლ¡ռɦɕà..
VIP: 9
ID: 36305
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 81
Lực Chiến: 1.495.178
110.000 COIN
『Đạt』Pro!!
『Đạt』Pro!!
VIP: 10
ID: 31380
Vũ Khí: Vũ Khí Thùng Bia (s)
Level: 71
Lực Chiến: 1.783.538
300.000 COIN
..手段..
..手段..
VIP: 13
ID: 16874
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 84
Lực Chiến: 3.154.310
500.000 COIN
Spotify
Spotify
VIP: 8
ID: 43641
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 60
Lực Chiến: 1.300.143
110.000 COIN
Gấu_xaneo
Gấu_xaneo
VIP: 7
ID: 49948
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 56
Lực Chiến: 1.415.968
140.000 COIN
sтιɴԍღsữᴀ
sтιɴԍღsữᴀ
VIP: 15
ID: 24849
Vũ Khí: Vũ Khí Thương Sấm Sét(S)
Level: 110
Lực Chiến: 5.497.260
2.000.000 COIN
lPink
lPink
VIP: 11
ID: 38419
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 62
Lực Chiến: 1.913.415
300.000 COIN
Đốt_Xóm
Đốt_Xóm
VIP: 7
ID: 59989
Vũ Khí: Vũ Khí Thùng Bia
Level: 51
Lực Chiến: 776.194
56.000 COIN
MùaHạ
MùaHạ
VIP: 10
ID: 139110
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 53
Lực Chiến: 1.217.763
200.000 COIN
Trườngne
Trườngne
VIP: 9
ID: 7069
Vũ Khí: Vũ Khí Bánh Kem Kỷ Niệm
Level: 56
Lực Chiến: 1.683.184
130.000 COIN
Kingz.Har
Kingz.Har
VIP: 11
ID: 139241
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 57
Lực Chiến: 1.740.608
300.000 COIN
ლ¡ռɦɕà....
ლ¡ռɦɕà....
VIP: 13
ID: 6714
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 83
Lực Chiến: 2.188.381
190.000 COIN
ლ¡ռɦɕà...
ლ¡ռɦɕà...
VIP: 11
ID: 6943
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 77
Lực Chiến: 1.760.552
150.000 COIN
ლ¡ռɦɕàa
ლ¡ռɦɕàa
VIP: 12
ID: 13231
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 77
Lực Chiến: 2.252.708
200.000 COIN
ღBún亗
ღBún亗
VIP: 8
ID: 35170
Vũ Khí: Vũ Khí Thùng Bia
Level: 75
Lực Chiến: 1.362.649
140.000 COIN
Bae.Nong
Bae.Nong
VIP: 8
ID: 116375
Vũ Khí: Vũ Khí Xà bông tắm
Level: 60
Lực Chiến: 974.177
60.000 COIN
uzumakiichi
uzumakiichi
VIP: 6
ID: 113572
Vũ Khí: Vũ Khí Xà bông tắm
Level: 35
Lực Chiến: 552.844
50.000 COIN
Trâu3nháy
Trâu3nháy
VIP: 8
ID: 6173
Vũ Khí: Vũ Khí Quạt Yêu Tinh
Level: 84
Lực Chiến: 3.228.289
500.000 COIN
MinNgo
MinNgo
VIP: 11
ID: 95335
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 63
Lực Chiến: 1.893.650
155.000 COIN
Sphynx
Sphynx
VIP: 11
ID: 138982
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 64
Lực Chiến: 1.776.157
250.000 COIN
ITGuys.
ITGuys.
VIP: 13
ID: 48213
Vũ Khí: Vũ Khí Lì Xì
Level: 60
Lực Chiến: 2.485.960
220.000 COIN
Tải game trên App Store Tải game trên Google Play